Obwieszenie o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Uchwały Nr LII/349/22 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030.

Wójt Gminy Gorzyce

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Uchwały Nr LII/349/22 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce;
  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip/).

Pliki do pobrania:
1. Uchwała Nr LII/349/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 16 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030. (339 KB PDF)
2. Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030. (6 MB PDF)
3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. (451 KB PDF)
4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030. (828 KB PDF)

Z up. Wójta Gminy
mgr Lucyna Matyka
Zastępca Wójta

 

Opublikowany przez Opublikowano: 20 września 10:47, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print