Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały Nr LXIX/469/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030.

Wójt Gminy Gorzyce stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 2029 z późn. zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Nr LXIX/469/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce;
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Gorzyce (gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (gorzyce.itl.pl/bip/).

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Pliki do pobrania:
1. Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce (311 KB PDF)
2. Uchwała Nr LXIX/469/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (33 KB PDF)
3. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (9 MB PDF)
4. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (562 KB PDF)
5. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (817 KB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 30 listopada 14:32, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print