Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia o przystąpieniu do opracowania AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2023 – 2026 z uwzględnieniem lat 2027 – 2028, możliwości zapoznania się z projektem Programu i składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Gorzycach w godzinach 7.30 do 15.30 oraz środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: m.wicinska@gminagorzyce.pl w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gorzyce.

z up. Wójta Gminy
mgr Lucyna Matyka
Zastępca Wójta

Załączniki:
– Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska (316 KB PDF, 194 KB DOCX)
– Projekt Programu Ochrony Środowiska (2 MB PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 16 listopada 14:57, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print