Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r. (data wpływu: 4 stycznia 2023 r.), znak: W/23/0002 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Katarzynę Październy

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-I.7536.2.2023

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście w teren cudzych nieruchomości znajdujących się:

  • w powiecie tarnobrzeskim, gmina Gorzyce, obręb Trześń, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr nr: 743, o pow. 0,6387 ha, brak KW, 839, o pow. 0,8053 ha, obj. KW nr TB1T/00033048/9, 587, o pow. 0,2744 ha, 588/1 o pow. 0,5687 ha, obj. KW nr TB1T/00023047/9,
  • w powiecie stalowowolskim, gmina Zaleszany, obręb Kępie Zaleszańskie, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 767, o pow. 0,5691 ha, obj. KW nr TB1T/00027885/3, w celu wykonania badań geologicznych, wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej oraz przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów-Sandomierz”.

Z aktami sprawy strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pokój 347 (p. III) w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17-867 13 42 lub 17-867 13 48.

Wnioski i zastrzeżenia w powyższej sprawie można składać do czasu wydania w tej sprawie rozstrzygnięcia.

Załącznik:
–  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego N-I.7536.2.2023 (17 KB, DOCX)

Opublikowany przez Opublikowano: 20 stycznia 08:50, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print