Stacjonarna elektroniczną workownicę pomocną podczas akcji przeciwpowodziowych otrzymał samorząd gminy Gorzyce, podczas Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego w Baranowie Sandomierskim.

Nowy sprzęt otrzyma jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzawach. – Jest to bardzo przydatne i wydajne urządzenie, zapełnia 25 kg worek w 3 sekundy, a do jego obsługi wystarczą 4 osoby. Zdecydowaliśmy, że ofiarowany przez panią wojewodę Ewę Leniart sprzęt trafi do jednostki OSP we Wrzawach – informuje Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.
Podobnie elektroniczne workownice otrzymały również gminy Borowa, Baranów Sandomierski oraz Stalowa Wola. Wartość tych 4 urządzeń wynosi ponad 105 tys. zł.
Doposażona została także Państwa Straż Pożarna. Strażacy otrzymali pompę wysokowydajną na przyczepie o wartości 179 tys. zł. oraz automatyczną, mobilną ładowarkę do piasku o wartości ponad 100 tys. zł. Łączna wartość tego sprzętu wynosi: 384 tys. zł.
Sprzęt będący na wyposażeniu magazynów przeciwpowodziowych prowadzonych przez wojewodę podkarpackiego został przekazany podczas Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zorganizowanego w Baranowie Sandomierskim.

omówili plan zarządzania kryzysowego
W trakcie posiedzenia został zaopiniowany Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego oraz dokonano oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
– Bieżąca analiza sytuacji ma na celu ustalenie poziomu przygotowań do ewentualnego wystąpienia powodzi. By podkreślić poziom bieżących przygotowań, wzięliśmy pod uwagę także stan wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych. Są one w sposób ciągły doposażane w sprzęt oraz w te środki, które są niezbędne do zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej. A dzisiaj nasze posiedzenie łączymy z przekazaniem sprzętu z tych magazynów na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, które będą mogły ich używać na wypadek wystąpienia zdarzeń powodziowych – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowując obrady Zespołu.
Planowanie cywilne i procedury zawarte w zaktualizowanym Wojewódzkim Planie Zarządzania Kryzysowego to początkowy etap, istotny z punktu widzenia uruchamiania algorytmów postępowania. Kluczowym jest dostęp do asortymentu zgromadzonego w magazynach przeciwpowodziowych na wszystkich szczeblach administracji.

wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych
W regionie funkcjonuje 7 wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Największe z nich zlokalizowane są w Tarnobrzegu, Mielcu, Jastkowicach (pow. stalowowolski) oraz w Jaśle. Wybór tych lokalizacji nie jest przypadkowy – to właśnie na tych terenach zagrożenie powodziowe jest największe. (Pozostałe lokalizacje: Jarosław, Sanok, Nowa Sarzyna).
Na wyposażeniu magazynów znajduje się nowoczesny sprzęt: m.in. łodzie wraz z silnikami, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, mobilne agregaty pompowe, workownice do piasku, quady z przyczepami, osuszacze powietrza, rękawy przeciwpowodziowe, w tym rękawy sorbetowe do minimalizowania zagrożeń chemicznych na rzekach i akwenach wodnych oraz worki na piasek.

inwestycje przeciwpowodziowe w regionie
Spotkanie było również okazją do przedstawienia przez Prezesa Wód Polskich aktualnej oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego.
– Daje się zauważyć znaczący i sukcesywny wzrost nakładów finansowych przeznaczanych przez Wody Polskie na budowę i rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej. Od powstania PGW WP tj. od 2018 roku wydatki zarówno na inwestycje jak i utrzymanie urządzeń wodnych wzrosły aż pięciokrotnie — zaznaczył Przemysław Daca Prezes Wód Polskich.
Podczas spotkania Wojciech Skowyrski – dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji PGW WP przedstawił szczegółową informację o inwestycjach na terenie województwa podkarpackiego. W ubiegłych czterech latach RZGW w Rzeszowie przeznaczył na ten cel łącznie 288,75 mln zł, a tegoroczny plan przewiduje nakłady w wysokości kolejnych 132,33 mln zł.

 

Opublikowany przez Opublikowano: 27 kwietnia 14:33, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print