Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”.
Celem Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni” jest promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wnioski o przyznanie stypendium w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach do 20 maja 2024 r. do godz. 15.00.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół średnich stale zamieszkali na terenie gminy Gorzyce.
Kandydaci ubiegający się o stypendium wini legitymować się średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku nie niższą niż 3.0, wzorową, bardzo dobrą lub dobrą oceną z zachowania, posiadać udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Do wniosku należy dołączyć swoją autoprezentację w formie wideo. Autoprezentacja powinna zawierać plan rozwoju osobistego na kolejny rok z finansowaniem z Funduszu Stypendialnego
Regulamin funduszu stypendialnego wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie internetowej Gminy Gorzyce, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach. Dokumenty można pobrać również w sekretariacie szkoły.
Fundusz Stypendialny tworzą darowizny od firm i osób prywatnych. Do tej pory Fundusz wspierały m.in. Fundacja „Ukryte Talenty”, Alumetal, Federal Mogul, PHU Czerwiński oraz firma Beton-Bud, TRUCK SERWIS Wojciech Kułaga, pan Eugeniusz Pikus, P.P.H.U. Leszek Andura.
Firmy i osoby prywatne, które chciałyby przekazać darowizny na ten cel, mogą kontaktować się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” lub dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach.
W ramach programu od 2016 roku przyznano 71 stypendiów oraz 3 stypendia specjalne. Wysokość przyznanego wsparcia na rozwój intelektualny jest różna i zależna od budżetu, jakim w danym roku dysponuje Fundusz.
Pomysłodawcami utworzenia funduszu stypendialnego jest Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce oraz dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Gorzyce.
Wręczenie stypendiów odbędzie się 29 maja br. w czasie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.

DO POBRANIA:

Regulamin.doc 35 KB
Wniosek o przyznanie stypendium.pdf 174 kb

Opublikowany przez Opublikowano: 18 kwietnia 15:07, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print