Zawiadamia się, że 29 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXXIV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
 4. Roczne sprawozdanie miejscowego Komendanta Policji ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
 5. Informacja o sporządzonym protokole z LXIV sesji Rady Gminy – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przystąpienia Gminy Gorzyce do Realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024;
  2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  3) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  4) rozpatrzenia wniosku;
  5) przekazania skargi w części, według właściwości;
  6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce oraz kierownika jednostki organizacyjnej Gminy – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
  7) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce;
  8) przekazania skargi w części, według właściwości;
  9) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Gminy – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
  10) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024;
  11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 – 2040.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla gminy Gorzyce – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej – opinia Komisji Oświaty.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 22 kwietnia 14:54, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print