Zawiadamia się, że 22 marca 2024 r. o godz. 11.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym protokole z LXIII sesji Rady Gminy – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce (opinia Komisji Rolnictwa);
  2) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  3) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  4) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (opinia Komisji Rolnictwa);
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024 (opinia Komisji Budżetu).
 6. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań – opinia Komisji Oświaty.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 18 marca 09:35, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print