Zawiadamia się, że 27 lutego 2024 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXXII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym protokole z LXII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Gorzyce w charakterze Partnera do Projektu pn. „Blue Valley-Wiślanym Szlakiem”;
  2) współdziałania Gminy Gorzyce z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+;
  3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przyznania strażakom ratownikom ekwiwalentu pieniężnego za wykonywanie innych zadań;
  4) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce;
  5) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
  6) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 21 lutego 15:14, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print