Zawiadamia się, że 25 stycznia 2024 r. o godz. 14.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się LXXI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym protokole z LXI sesji Rady Gminy – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  2) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
  3) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  4) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach”;
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2040.
 6. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2024 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 18 stycznia 15:10, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print