Zawiadamia się, że 30 października 2023 r. o godz. 14.30 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Wybory ławników
  1) Przedstawienie przez przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
  2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
  3) Wybór komisji skrutacyjnej;
  4) Przeprowadzenie wyborów ławników;
  5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w spawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach;
  2) w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia w formie weksla in blanco;
  5) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 100119R ( ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”;
  6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  7) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 24 października 14:12, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print