Zawiadamia się, że 30 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonych protokołach nr LI/22, LII/22 oraz LIII/22 z sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Trześń;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w trybie bezprzetargowym;
  4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
  5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
  6) w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
  7) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/112/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Gorzyce w zakresie rozszerzenia ulicy Juliana Tuwima w obrębie geodezyjnym Gorzyce;
  8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 24 sierpnia 12:45, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print