Zawiadamia się, że 17 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym protokole nr L/22 z sesji w dniu 26 lipca 2022 r. – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych;
  2) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Motycze Poduchowne;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce;
  7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne;
  8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce;
  9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy;
  10) w sprawie zaciągnięcia w 2023 r. kredytu długoterminowego;
  11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023;
  12) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2040.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 10 lipca 14:52, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print