Zawiadamia się, że 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
  3) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (opinia Komisji Rolnictwa);
  5) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok (opinia Komisji Budżetu);
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 (opinia Komisji Budżetu).
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 19 kwietnia 15:06, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print