Zawiadamia się, że 29 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu;
  3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
  4) w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022;
  5) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
 5. Budżet Gminy Gorzyce na 2023 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2023-2040:
  1) Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem;
  2) Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040
  3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (radni otrzymali opinię na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2022 r.);
  4) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy;
  5) Dyskusja nad poprawkami i ich przegłosowanie;
  6) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej;
  7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 22 grudnia 14:48, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print