Zawiadamia się, że 13 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonych Protokołach nr XLIII/21 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r. oraz nr XLIV/22 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 28 stycznia 2022 r.-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany uchwały nr LV/369/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na terenie Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
  3) w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości w miejscowości Furmany;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  6) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
  7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu;
  8) w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
  9) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 6 lutego 15:12, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print