Zawiadamia się, że 10 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/220/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  2) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w 2023 roku;
  3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023;
  5) zmieniająca uchwałę nr XLIII/284/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu;
  6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 3 listopada 17:48, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print