Zawiadamia się, że 20 października 2022 r. o godz. 14.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o sporządzonych protokołach z XLI oraz XLII sesji Rady Gminy Gorzyce-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym;
  4) w sprawie rozpatrzenia petycji;
  5) w sprawie rocznego uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok;
  6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania polegającego na opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023-2030;
  7) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego;
  8) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
  9) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

 

Opublikowany przez Opublikowano: 13 października 16:41, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print