Zawiadamia się, że 30 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  3) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gorzyce;
  4) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 23 sierpnia 13:37, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print