W imieniu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego zapraszamy uczniów szkół oraz seniorów do udziału w konkursie plastycznym.

Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Gminy realizujące działania rewitalizacyjne wprowadziły istotne zmiany społeczne, gospodarcze, funkcjonalno – przestrzenne, dzięki którym mieszkańcom lepiej się żyje, przebywa i pracuje. Wykonane prace pozwolą zwrócić uwagę mieszkańców gminy na zmiany jakie powstały w wyniku prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie. Temat i zakres pracy konkursowej powinien mieć ścisły związek z rewitalizacją oraz obejmować teren gminy w której mieszka uczestnik konkursu. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Rewitalizacja w mojej gminie”. Głównym celem Konkursu jest promocja działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w gminie poprzez wyłonienie najlepszych prac plastycznych spełniających to kryterium. Praca plastyczna powinna nawiązywać do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika (np. modernizacja przestrzeni publicznych, nadanie nowych funkcji zdegradowanym budynkom, budowa nowych obiektów publicznych, usprawnienie usług dla dzieci, młodzieży i seniorów). Opis działań rewitalizacyjnych konkretnej gminy jest zawarty w programie rewitalizacji.

Więcej informacji oraz regulaminy do pobrania ze strony Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

Konkurs plastyczny – rewitalizacja w mojej gminie

Opublikowany przez Opublikowano: 13 marca 14:45, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print