Starosta Tarnobrzeski informuje, że od dnia 15 maja 2023r. Punkt udzielania NPP i NPO w Gorzycach zostaje przeniesiony do lokalu w budynku Urzędu Gminy przy ul. 3 Maja 4 w Gorzycach.

Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą Porozumienia z Gminą Gorzyce, na wniosek Gminy.

Zmianie nie ulega harmonogram realizacji zadania prowadzenia Punktu NPP i NPO w Gorzycach w zakresie dni i godzin, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Bez zmian pozostaje także numer telefonu do rejestracji wizyt.

Obowiązujący Harmonogram Punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalu w Gorzycach:
– Lokal w budynku Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. 3 Maja 4,

  • Poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.30 – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  • Wtorek w godz. 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna.
  • Środa w godz. od 11.30 do 15.30 – Nieodpłatna pomoc prawna.

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 836 20 75.

Jednocześnie informuję, że wszelkich informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego udzielają, w godzinach pracy urzędu, pracownicy Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji pod numerem telefonu: 15 822 39 22 wew. 220.

Jerzy Sudoł
Starosta Tarnobrzeski

Opublikowany przez Opublikowano: 15 maja 15:02, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print