Ponad 11 milionów złotych kosztowały inwestycje drogowe realizowane w tym roku na terenie gminy, z tego 7 milionów złotych samorząd otrzymał z programów rządowych.

W miniony piątek władze gminy Gorzyce, wykonawcy i radni na czele z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia pierwszego etapu budowy drogi łączącej Gorzyce z drogą krajową 77 i Motyczem Poduchownym.
Dzisiaj kończymy pierwszy etap i pierwsze zadanie budowy nowej drogi, drugi etap jest mocno zaawansowany i jeśli nie będzie żadnych przeszkód to jeszcze w tym roku zostanie on ukończony. Tu budujemy drogę na odcinku 1 kilometra 300 metrów w bardzo wysokim standardzie – mówił Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.
Dla każdego z nas droga to taki symbol rozwoju. To przy drodze, pojawiają się zabudowania, czy te mieszkalne, czy te związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego cieszę się, że samorządowcy tak chętnie sięgają po te środki rządowe, aby poprawić jakość życia mieszkańców oraz  infrastrukturę terenu, za który odpowiadają – podkreślał Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

nowa droga połączy Przybyłów z Motyczem Poduchownym

Budowa nowej drogi została podzielona na dwa etapy. Prace przy pierwszym etapie nazwanym 1KDL rozpoczęły się z końcem ubiegłego roku i obejmowały budowę nowej drogi od ul. Przybyłów do kanału przy ul. Zakole. Ten odcinek został już odebrany pod względem technicznym i oddany do użytku mieszkańcom. Drugi odcinek łączący tzw. drogę 1KDL tj. ul. J. Tuwima z drogą krajową nr 77 w Motyczu Poduchownym jest w trakcie budowy. Zakończenie prac planowane jest w grudniu tego roku.
Przedmiotem dwuetapowej inwestycji tzw. 1KDL i 2KDL było wybudowanie jezdni o szerokości 6 metrów i długości prawie 1300 metrów oraz budowa chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów do posesji, kanalizacji deszczowej oraz energooszczędnego, ledowego oświetlenia drogowego.
W przypadku II etapu inwestycji czyli tzw. 2KDL inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 77.
Samorząd złożył dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy wniosek obejmował przebudowę ulicy Krzywej w Gorzycach i budowę nowej drogi 1KDL, drugi obejmował budowę nowej drogi 2KDL.
Całkowity koszt budowy infrastruktury drogowej to ponad 10 mln zł, z tego dofinansowanie wyniosło 60 procent, reszta pochodzi z budżetu gminy Gorzyce.

„aktywne” przejście dla pieszych

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym roku samorząd gminy Gorzyce przy ul. Działkowców zmodernizował przejście dla pieszych z doświetleniem, wyposażono go w czujniki detekcji ruchu oraz podświetlane znaki. Koszt inwestycji to ok. 82 tys. zł, z czego 42 tys. zł to dotacja rządowa.

wyremontowano ponad 2 km 300 metrów dróg

Przy okazji spotkania podsumowano inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Projekt pn. „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Furmany, Gorzyce, Orliska i Wrzawy” obejmował przebudowę ponad 2 kilometry 300 metrów dróg. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz poboczy i zjazdów do posesji.
Gmina na ten cel otrzymała dotację w wysokości 1 mln 271 tys. zł, wkład własny samorządu to ponad 300 tys. zł. W ramach prowadzonego zadania przebudowano drogi „Goczałkowice” i Goczałkowice II we Wrzawach, drogę w Orliskach, ul. Nową w Furmanach oraz w Gorzycach ulice M. Dąbrowskiej i F. Chopina (na odcinku od ul. Moniuszki do ogrodów działkowych), a także fragment ul. 3 Maja. Tu na ponad 80-metrowym odcinku objętym projektem roboty rozpoczęto od przebudowy kanalizacji oraz wyremontowano miejsca parkingowe.

Opublikowany przez Opublikowano: 21 listopada 11:11, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print