Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Gmina Gorzyce w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 8 sierpnia 2023 r. na stronie www.gminagorzyce.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02.Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Nabór prowadzony był w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Gorzyce poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Zadanie obejmować będzie dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Termin składania ofert upłynął w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 1530. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Furmanach.

Po analizie otrzymanej oferty pod kątem spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze Ochotniczej Straży Pożarnej w Furmanach (Furmany, ul. Trześniowska 13, 39-400 Tarnobrzeg) do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.

 

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Opublikowany przez Opublikowano: 12 września 12:17, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print