Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada br. podpisaliśmy umowę z Firmą Truck Serwis Wojciech Kułaga Trześń, ul. Gorzycka 101, 39-432 Gorzyce.

Powyższa firma, będzie świadczyła usługę transportu, dystrybucji i wydawania węgla wśród mieszkańców Gminy Gorzyce.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2 000,00 zł brutto za jedną tonę węgla. Do ceny wskazanej nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszty związane z transportem węgla z ww. składu do miejsca zamieszkania pokrywa mieszkaniec. Węgiel może odebrać również transportem własnym.

Jeżeli wniosek na zakup węgla zostanie pozytywnie zweryfikowany Wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie o konieczności uiszczenia opłaty oraz otrzyma dowód wpłaty na zakup węgla.

Opłatę można opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty,
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach (bez dodatkowych opłat) ul. Piłsudskiego 1, 39-432 Gorzyce
  • przelewem.

WAŻNE: Następnie po upływie 3 dni od dokonania wpłaty prosimy o zgłaszanie się z dowodem wpłaty do Urzędu Gminy Gorzyce po odbiór Faktury VAT, która będzie stanowić podstawę do odbioru zakupionego węgla.

Wg. stanu na dzień 30 listopada br. Kopalnia nie dostarczyła jeszcze węgla na nasz skład. O terminie dystrybucji węgla będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 8362075 wew. 22

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Opublikowany przez Opublikowano: 30 listopada 14:28, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print