Od wtorku 29 marca do czwartku 31 marca br. w świetlicy Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Pańskiej 1 dyżur będą pełnić pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Tarnobrzegu.
Pracownicy ZUS będą pomagać obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy w przygotowaniu i złożeniu dokumentów do świadczenia Rodzina 500+.
Dyżur pracownicy będą pełnić w godzinach od 8.00 do 14.00. Osoby z Ukrainy mogą również wniosek złożyć samodzielnie przez PUE ZUS, portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną wielu polskich banków. Dokumenty elektroniczne będą aktywne na portalach od 26 marca br.
Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ może otrzymać osoba, która:
– jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
– jej pobyt jest legalny,
– ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
– ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce. Do wniosku obywatel Ukrainy powinien dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca w Polsce i dostęp do rynku pracy. W przypadku pieczy zastępczej lub ustanowienia opiekuna tymczasowego dla dziecka wymagane jest postanowienie polskiego sądu. Świadczenie wychowawcze rodzic może otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli dziecko mieszka z nim wspólnie oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

Obywatele Ukrainy, którzy będą potrzebowali pomocy pracowników ZUS w zakresie złożenia wniosku o świadczenie 500+ muszą przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
– PESEL wnioskodawcy i dzieci z dopiskiem „osoba posiada status UKR”
– paszport wnioskodawcy,
– nr polskiego rachunku bankowego,
– nr telefonu polskiego operatora,
– adres poczty elektronicznej zarejestrowanej na polskich portalach.

ДИРЕКТОР ПРАЦІВНИКІВ ZUS У GORZYCACH
З вівторка 29 березня по четвер 31 березня ц.р. у денній кімнаті Ґожицької ґміни на вул. Панська 1, обов’язок виконуватимуть працівники Інспекції соціального страхування в Тарнобжезі.

Співробітники ZUS допомагатимуть громадянам України, які перебувають у гміні, у підготовці та подачі документів на пільгу Сім’я 500+. Персонал чергуватиме з 8.00 до 14.00. Особи з України також можуть подати заявку самостійно через PUE ZUS, портал Emp@tia та через електронний банк багатьох польських банків. Електронні документи будуть активні на порталах з 26 березня цього року. Сімейна допомога на дитину 500+ може бути призначена особі, яка:
– є громадянином України або подружжям громадянина України,
– її перебування є законним,
– має дитину (вона є його батьком або тимчасовим опікуном), яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
– має дитину (вона є його батьком або тимчасовим опікуном), народжену в Польщі матір’ю, яка є громадянкою України і перебування якої в

Польщі є законним Пільги для сімей надаються не довше, ніж на період перебування в Польщі. До заяви громадянина України додається документ, що підтверджує законність перебування іноземця в Польщі та доступ на ринок праці. У разі прийому під опіку або встановлення тимчасового опікуна для дитини необхідне рішення польського суду. Допомогу на виховання дитини може отримувати один із батьків до досягнення нею 18 років, якщо дитина проживає з нею та перебуває на її утриманні.
Громадяни України, яким знадобиться допомога співробітників ZUS у сфері подання заяви на отримання пільги 500+, повинні надати для перевірки такі документи:
– номер PESEL заявника та дітей з приміткою „особа має статус УКР”
– паспорт заявника, – номер польського банківського рахунку,
– номер телефону польського оператора,
– адреса електронної пошти, зареєстрована на польських порталах.

Opublikowany przez Opublikowano: 28 marca 10:44, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print