Informujemy, że od stycznia 2024 r. można składać wnioski o świadczenie – dodatek osłonowy. Wniosek należy złożyć do 30.04.2024 r. Rokiem bazowym do obliczenia dochodu jest rok 2022 r.

Przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot obowiązujących w 2022 roku po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 68) tj odpowiednio
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wysokości dopłat w skali roku w ramach podwyższonego dodatku osłonowego:
1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
– tradycyjnie (papierowo) w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. 3 Maja 4, tel. 15 8-361-720 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Opublikowany przez Opublikowano: 26 marca 08:52, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print