Radni jednogłośnie na LXX  sesji Rady Gminy Gorzyce przyjęli ponad 80 milionowy budżet na 2024 rok.

2024 roku dochody gminy będą oscylowały na poziomie 82 mln złotych, wydatki to kwota 81 mln złotych. – Nadwyżka budżetowa zgodnie ze założeniami zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów – informowała Marta Mazur-Matyka, skarbnik gminy Gorzyce.

W przyszłym roku ponad 17 mln złotych gmina przeznaczy na inwestycje, lwią część budżetu pochłonie oświata – prawie 33 mln zł.

W 2024 roku w budżecie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego założono prawie 4 mln zł, zaś kulturę fizyczną około 1 mln 200 tys. zł. Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2024 roku wyda prawie 11 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała prawie 600 tys. zł.

Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje, otrzymał też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Nasze rozmowy przy tworzeniu tego dokumentu są często sporne, różnimy się, mamy różne priorytety, ale potrafimy wspólnie i w pełnym szacunku do siebie i mieszkańców wypracować cele, które będą korzystne dla całej społeczności. Za tę merytoryczną i dobrą współpracę chciałbym podziękować wszystkim, którzy pracowali nad niniejszym dokumentem – mówił Krzysztof Maruszak, przewodniczący rady gminy Gorzyce.

– To był dla samorządu ciężki rok, choćby ze względu na rosnące koszty, płacy, pracy, dostaw energii, usług i wielu innych.  Cieszę się, że wiele z naszych wniosków, które składaliśmy, otrzymało wsparcie finansowe z zewnętrznych programów, dzięki temu mogliśmy sobie pozwolić na zrealizowanie większości  naszych planów inwestycyjnych, które założyliśmy w 2023 roku. W tym budżecie też zakładamy wiele inwestycji. Jestem przekonany, że w ciągu roku otworzą się również nowe możliwości i tych działań będziemy mogli zrealizować jeszcze więcej, niż zakładamy w projekcie budżetu na 2024 rok – wyjaśniał Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Po sesji budżetowej wójt gminy Gorzyce, przewodniczący oraz radni i sołtysi spotkali się z przedstawicielami jednostek podległych na krótkim podsumowaniu 2023 roku. – Chciałbym wszystkim zarządzającym naszymi jednostkami oraz pracownikom naszych jednostek  złożyć podziękowania za ten rok pracy. Jest ona bardzo ważna, bo dzięki wam i waszemu zaangażowaniu nasza gmina w każdej dziedzinie może się rozwijać. Czasami wszyscy od siebie oczekiwalibyśmy więcej i to dobrze, bo każdemu z nas zależy, aby naszej społeczności żyło się jak najlepiej. Kilkanaście dni temu odebrałem wyróżnienie dla naszej gminy – lidera w powiecie tarnobrzeskim w Rankingu  Gmin Podkarpacia. To wyróżnienie jest efektem pracy każdej i każdego  z was. Wyniki rankingu są oparte nie na opiniach polityków, a konkretnych danych statystyki publicznej za 2022 r.,  które zostały zebrane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. To wyróżnienie jest potwierdzeniem zaangażowania w pracę, którą wykonujecie — podkreślał  wójt Leszek Surdy.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2024 roku:

– budowa sieci wodociągowej,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych – Orliska,
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Wrzaw,
– przebudowa ul. Furmańskiej w Sokolnikach,
– przebudowa ul. Dębowej w Trześni,
– przebudowa ul. Krzywej II w Gorzycach,
– rozbudowa ul. Metalowców w Gorzycach,
– rozbudowa ul. 11 Listopada w Gorzycach,
– przebudowa ul. Działkowców w zakresie budowy przejść dla pieszych w Gorzycach,
– doposażenie świetlic,
– budowa oświetlenia ulicznego.

W budżecie zaplanowano również dotacje celowe na budowę  chodników  przy drodze wojewódzkiej nr 854 oraz przebudowę dróg powiatowych. Budżet uwzględnia także przygotowanie projektów technicznych pod nowe inwestycje m.in.:

– opracowanie projektu budowy Domu Kultury.

Opublikowany przez Opublikowano: 28 grudnia 15:12, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print