Radni gminy Gorzyce jednogłośnie uchwalili 67-milionowy budżet na 2023 rok.
2023 roku dochody gminy będą oscylowały na poziomie 67 mln złotych, wydatki to kwota 74 mln złotych. W przyszłym roku ponad 19,5 mln złotych gmina przeznaczy na inwestycje, lwią część budżetu pochłonie oświata – ponad 26 mln zł.
W 2023 roku w budżecie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego założono prawie 2 mln zł, zaś kulturę fizyczną około 1 mln zł. Na pomoc społeczną, świadczenia wychowawcze i rodzinne, wydatki na rzecz rodzin zastępczych, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych gmina w 2023 roku wyda prawie 9 mln zł. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, będzie kosztowała prawie 1 mln 200 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji w 2023 roku:
– budowa sieci wodociągowej,
– budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych – Orliska, Furmany,
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce o ponad 100 nowych pompowni,

– przebudowa drogi w Zalesiu Gorzycki (dz. nr ewid. 386)
– przebudowa drogi gminnej w Motyczu Poduchownym 100129R
– przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek od ul. Furmańskiej do drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej)
– przebudowa ul. Kmicica w Gorzycach
– przebudowa ul. Senatorskiej w Trześni,
– przebudowa ul. Spacerowej w Furmanach,
– modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wrzawy (boczna 854),

– poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach, modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach, wymiana kotłów C.O. w obiektach użyteczności publicznej,
– przebudowa placów zabaw – Trześń, Motycze Poduchowne, Orliska,
– budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku UG Gorzyce,
– przebudowa pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańca wraz z windą dla osób niepełnosprawnych,
– rozbudowa remizy OSP Gorzyce,
– budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzyce,
– doposażenie świetlic,
– budowa oświetlenia ulicznego.

W budżecie zaplanowano również dotacje celowe na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 854 oraz przebudowę dróg powiatowych. Budżet uwzględnia także przygotowanie projektów technicznych pod nowe inwestycje m.in.

– przebudowa budynku przy ul. 3 Maja,
– opracowanie projektu budowy Domu Kultury,
– rewitalizacja osiedla Gorzyce – etap. III, opracowanie projektu kolejnej części Technicznego Ogrodu – w kierunku ROD Raj w Gorzycach,
– przebudowa stawu – Łapiszów.

Opublikowany przez Opublikowano: 30 grudnia 10:49, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print