UWAGA! Zakaz wrzucania popiołu do pojemników z odpadami zmieszanymi

W związku z zanieczyszczaniem zmieszanych odpadów komunalnych odpadami popiołu , które ma miejsce w obecnym 2022 r., Wójt Gminy Gorzyce przypomina, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce bezwzględnie zakazuje się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane.

Właściciele nieruchomości, którzy wytwarzają popiół zobowiązani, są do selektywnego zbierania odpadów ww. frakcji i przekazywanie ich na bieżąco do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach,
ul. Wrzawska 9 bądź oddawać sprzed posesji w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem. Worki z oddzielonym popiołem należy ustawić osobno, obok pojemników (worków) z odpadami komunalnymi. Popiołu i odpadów zmieszanych nie wolno mieszać.

W związku z powyższym każdy Właściciel nieruchomości otrzymał worek z przeznaczeniem na gromadzenie popiołu.

W sytuacji gdy pracownicy firmy odbierającej odpady stwierdzą obecność popiołu w odpadach zmieszanych, fakt ten będzie przesłanką do uznania, ze właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, co skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proszę Mieszkańców o zastosowanie się do powyższych zaleceń !

W cenniku Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli Sp. z o. o. widnieje opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych zanieczyszczonych popiołem. Opłata ta wynosi 1500 zł netto/tonę, podczas gdy same odpady zmieszane to kwota 580 zł netto/tonę. Nie możemy więc dopuścić do sytuacji, żeby opłata za odpady zmieszane zanieczyszczone popiołem, podwyższyła nam koszty zagospodarowania śmieci. Tym bardziej, że cena za sam popiół to kwota 280 zł netto/tonę. Dlatego wszyscy mieszkańcy, którzy wytwarzają popiół, proszeni są o jego selektywną zbiórkę. Popiół będzie odbierany przez firmę odrębnie, aby zapobiec wzrostom cen za zagospodarowanie odpadów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu 15 836 20 75 wew. 22

Opublikowany przez Opublikowano: 11 stycznia 08:51, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print