Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach ogłosiło nabór wniosków o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”.
Celem Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni” jest promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej. Z inicjatywy wójta gminy Gorzyce Leszka Surdego oraz dyrektorów i nauczycieli gorzyckich placówek stypendia zostały wprowadzone w 2016 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą złożyć wnioski o przyznanie stypendium. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach do 26 maja 2023 r. do godz. 15.00.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII, stale zamieszkali na terenie gminy Gorzyce oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczęszczający do szkół średnich na terenie, jak i poza jej terenem.
Kandydaci ubiegający się o stypendium winni legitymować się średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku nie niższą niż 3.0, wzorową, bardzo dobrą lub dobrą oceną z zachowania, posiadać udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.
Do wniosku należy dołączyć plan rozwoju na 1 rok, z uwzględnieniem finansowania z Funduszu Stypendialnego. – Zależy nam, aby uczniowie napisali nam, na co wydadzą pieniądze, które w efekcie przysłużą się do rozwoju ich umiejętności – wyjaśnia Katarzyna Stępień, koordynatorka programu stypendialnego.
Dodatkowo każdy uczeń winien przesłać również swoją autoprezentację w formie 4-minutowego wideo.
Regulamin funduszu stypendialnego wraz z wnioskiem dostępny jest na stronach internetowych gminy Gorzyce oraz szkoły. Dokumenty można pobrać również w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach.

o funduszu stypendialnym
Fundusz stypendialny tworzą darowizny od firm i osób prywatnych. Głównym sponsorem funduszu jest Fundacja „Ukryte Talenty” i firma Alumetal. Firmy i osoby prywatne, które chciałyby przekazać darowizny na ten cel, mogą kontaktować się z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” lub dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach.
W ramach programu od 2016 roku przyznano ponad 70 stypendiów. Wysokość przyznanego wsparcia na rozwój intelektualny jest różna i zależna od budżetu, jakim w danym roku dysponuje Fundusz.
Wręczenie stypendiów odbędzie się podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce planowanej 2 czerwca 2023 r.

Do pobrania:
Regulamin.pdf 173Kb
Wniosek o przyznanie stypendium .doc 35 kB

Opublikowany przez Opublikowano: 4 maja 15:28, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print