W dniach 17 – 26 maja 2023 r. na terenie kraju odbywa się ćwiczenie taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-23 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powierzanej oraz ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Epizod nr 5 ćwiczenia odbędzie się w dniach 23 – 24.05.2023 r. w rejonie województwa podkarpackiego m.in. w rejonie Gminy Gorzyce.

Epizod, który został zaplanowany, w rejonie górzystym o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległymi zbiornikami wodnym, polega na prowadzeniu misji poszukiwawczo – ratowniczej po zderzeniach  z udziałem statków powietrznych.

W ćwiczenie zaangażowani są żołnierze SZ RP, funkcjonariusze m.in. Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej i dyżurne siły i środki służb poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz organizacji pozarządowych.

W trakcie ćwiczenia należy się liczyć ze wzmożoną aktywnością wymienionych sił i służb.