WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 02.06.2023 roku do 23.06.2023 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej
w ha,
klasa w ha
Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy

 

Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Wrzawy 1097/4 0,8539

 

0,5000

PsIV-0,5000

 

 

TB1T/00029598/8 Brak planu. Zgodnie ze studium  część działki oznaczona symbolem 39M – zabudowa jednorodzinna oraz 4 R jako rola Do 15 września każdego roku 84,16 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzysty-wana na cele rolne Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lataUchwała LV/386/18
2. Gorzyce 184 2,7115 0,5000 PsII-0,5000

 

 

TB1T/00035354/1 Brak planu. Zgodnie ze studium  działka oznaczona symbolem 46M – zabudowa jednorodzinna. Do 15 września każdego roku 84,16 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzysty-wana na pastwisko Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lataUchwała LV/386/18
3. Gorzyce 577 2,7473 1,3800

PsII-1,2700

N- 0,1100

 

 

TB1T/00035354/1 Brak planu. Zgodnie ze studium  część działki oznaczona symbolem 47M – zabudowa jednorodzinna oraz 16 R jako rola Do 15 września każdego roku 192,38 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzysty-wana na pastwisko Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lataUchwała LV/386/18
4. Zalesie Gorzyckie 460/2 16,2805 1,0000

PsIII-1,0000

TB1T/00037340/4 Brak planu. Zgodnie ze studium  część działki oznaczona symbolem 10Z – teren zieleni Do 15 września każdego roku 144,28 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzysty-wana na pastwisko. Znajduje się w międzywału rzeki Wisła Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lataUchwała LV/386/18
5. Orliska 3357 7,1215 0,6500

LzrVI-0,6500

TB1T/00073660/7 Brak planu. Zgodnie ze studium  część działki oznaczona symbolem 27ZL –teren lasów Do 15 września każdego roku 108,21 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzysty-wana na pastwisko. Znajduje się pod linią wysokiego napięcia Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lataUchwała LV/386/18
6. Sandomierz 2316/4 2,1899 2,1899

ŁVI-2,1899

 

TB1T/00035899/3 Brak planu. Zgodnie ze studium działka oznaczona symbolem 8ZN – teren zieleni naturalniej nieurządzonej Do 15 września każdego roku 288,56 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzysty-wana na łąkę. Znajduje się w międzywału rzeki Trześniówka Przedłużenie umowy dzierżawy
na 3 lataUchwała LV/386/18

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

 

Załącznik:
– Zarządzenie 46/23 Wójta gminy Gorzyce z dnia 01.06.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (59 KB DOC, 200 KB PDF)