PODSUMOWALI KADENCJĘ 2018-2024

 

Radni gminy Gorzyce kadencji 2018-20124

W miniony piątek po zakończeniu Sesji Rady Gminy Gorzyce odbyło się krótkie podsumowanie działalności samorządu.

Od 2018 roku kadencja samorządu trwa pięć lat od dnia wyborów. Do obowiązków rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Między innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach, a także wyrażenia zgody na sprzedaż, czy dzierżawę gruntów gminnych.

W kadencji 2018-2023 rada pracowała w 15-osobowym składzie: Marian Chmura, Teresa Czerwińska, Anna Cetnarska, Tomasz Dziorek, Marcin Krzemiński, Damian Wrona, Robert Pasieczny, Barbara Kaczor, Szczepan Bartoszek, Alicja Wydra, Tadeusz Turek, Józef Turbiarz oraz Bronisława Kochowska. Radzie przewodniczył Krzysztof Maruszak, funkcję zastępcy pełnił Paweł Słonina.

Przy radzie gminy działała pięć komisji. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Barbary Kaczor sprawowała kontrolę nad działalnością wójta, gminnych jednostek i jednostek pomocniczych. Komisja skarg, wniosków i petycji w swoim zakresie ma analizę i rozpatrywanie skarg, które napływają do rady – w mijającej kadencji szefował jej Szczepan Bartoszek.
Komisja budżetu, finansów, rozwoju i promocji kierowana była przez Roberta Pasiecznego. Komisja rolnictwa, gospodarki komunalnej i porządku publicznego pracowała pod przewodnictwem Mariana Chmury, a komisja oświaty, kultury, zdrowia i pomocy społecznej – Marcina Krzemińskiego. Komisje te zajmują się sprawami bieżącymi samorządu i jednostek pomocniczych.
W kadencji 2018-2023 radni spotkali się na ponad 70 sesjach, odbyło się blisko 300 spotkań komisji. Radni przyjęli ponad 500 uchwał, rozpatrzyli 12 skarg, 2 wnioski, 13 petycji oraz złożyli ponad 30 interpelacji i wniosków.

Krzysztof Maruszak – przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
W poprzedniej i obecnie kończącej się kadencji przyjęliśmy model współpracy oparty przede wszystkim na poszanowaniu różnicy w zdaniach, poglądach, a przede wszystkim skupiony na merytorycznej dyskusji.
Nasza praca – wbrew pozorom – wcale nie była kolorowa, nie raz trwały burzliwe dyskusje w czasie obrad komisji. Bywało, że odchodziliśmy od stołu, ale umieliśmy usiąść ponownie, aby wypośrodkować wszystkie cele, zrozumieć argumenty i siebie nawzajem. Wszystko po to, aby w efekcie wspólnie, razem zadbać o zrównoważony rozwój każdej z miejscowości.
Ze swej strony chciałbym przede wszystkim podziękować mieszkańcom, że chętnie i otwarcie zwracali się do nas, jako radnych, przewodniczącego zarządu osiedla, czy sołtysów informując o ważnych dla nich sprawach.
Tak to powinno wyglądać – my jesteśmy dla mieszkańców i naszym zadaniem jest przełożenie tych wszystkich potrzeb na kanwę samorządu.
Jednego możemy być pewni nasza gmina przez ostatnie lata bardzo się zmieniła zarówno pod względem wizualnym, wizerunkowym, ale także gospodarczym. Mimo przecież bardzo trudnego okresu, związanego z ogólnym kryzysem spowodowanym m.in. pandemią, czy trwającą wojną zrealizowaliśmy w zasadzie wszystkie założenia, które postawiliśmy sobie na początku kadencji w 2018 r.

Leszek Surdy – wójt gminy Gorzyce

Mijająca kadencja – oceniając z punktu widzenia mojego ponad 20-letniego doświadczenia samorządowego – była czasem ogromnej odpowiedzialności, podejmowania kluczowych i ważnych decyzji, z którymi nigdy wcześniej się nie mierzyliśmy.
Wybuch pandemii, agresja Rosji na Ukrainę oraz rosnąca inflacja – a co za tym idzie konsekwencje, które wszystkich nas dotykają po dziś dzień – dowiodły jak bardzo ważna, jest dobra współpraca w samorządzie.
Dla mnie to ważne, aby to do czego zobowiązałem się było realizowane. Założenia, które postawiliśmy sobie na początku kadencji, zrealizowaliśmy lub są obecnie w trakcie realizacji. Wspólnie z radnymi Rady Gminy Gorzyce, przewodniczącym osiedla Gorzyce, sołtysami, kierownictwem i pracownikami naszych JST oraz Wami – Mieszkankami i Mieszkańcami udało nam się zrealizować w zasadzie wszystkie działania, które postawiliśmy przed sobą 5 lat temu.
Zakończone inwestycje przeciwpowodziowe, budowa tak długo wyczekiwanego chodnika przy drodze krajowej, a w końcu to na co wszyscy czekaliśmy – piękne centrum Gorzyc, zagospodarowany park w Motyczu Poduchownym, pierwszy żłobek w gminie, zadbana infrastruktura sportowa w sołectwach, ogromne inwestycje w infrastrukturę drogową i gminną oraz bezpieczeństwo.
W kolejce czekają kolejne duże inwestycje – dom kultury z piękną salą koncertową i kinową, nowoczesna infrastruktura sportowa przy stadionie w Gorzycach czy centrum turystyczne na wiślanym szlaku. Złożyliśmy wnioski o rozszerzenie taboru dla naszych OSP, a także wnioski na realizację inwestycji drogowych, przebudowę i modernizację obiektów gminnych.

Podczas spotkania wójt gminy Gorzyce wraz z przewodniczącym rady gminy Gorzyce wręczyli okolicznościowe adresy sołtysom oraz przewodniczącemu osiedla Gorzyce z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa. Przedstawiciele samorządu wręczyli również podziękowania za pracę radnym gminnym, sołtysom i przewodniczącemu osiedla, a także wszystkim radnym powiatu tarnobrzeskiego z terenu gminy.

 

PO POBRANIA – BIULETYN „Nasza Gmina” – samorząd w latach 2018-2024 Broszura Gorzyce 2024.pdf

Sołtysi i przewodniczący od lewej: sołtys Orlisk – Jerzy Stachula, Henryk Matyka – sołtys Trześni, Marian Zimnicki – przewodniczący osiedla Gorzyce, Wiesław Biskup – sołtys Furman, Anna Wicińska – sołtys Zalesia Gorzyckiego, Ryszard Fyda – sołtys Wrzaw, Bronisław Robak – sołtys Sokolnik oraz Marian Chmura – sołtys Motycza Pod., Józefa Leśniak – sołtys Gorzyc.

 

 

 

 

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */