Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Gminny Ośrodek Kultury
Liczba odwiedzin kategorii: 9982

Gminny Ośrodek Kultury

Adres:

Plac Erazma Mieszczańskiego 10, 39-432 Gorzyce                                     tel./faks: (15) 8362 131, tel.kom. 793 830 851
Strona internetowa: www.gokgorzyce.pl ; e-mail: gok@gokgorzyce.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury - jest jednostką organizacyjną Gminy Gorzyce działającą jako instytucja kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach został utworzony 1 grudnia 1990 r. na mocy Uchwały Nr VI/41/90 z dnia 9 listopada 1990 r. Rady Gminy Gorzyce, na bazie przekazanego przez WSK Gorzyce Zakładowego Domu Kultury WSK oraz podległych Gminie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach z jej Filiami, Domu Kultury w Sokolnikach i Domu Kultury we Wrzawach.

Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Gorzyce poprzez przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia dóbr kultury. 
Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor - Pan mgr Piotr Duma, która pełni tę funkcję od 1 kwietnia 2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, która swoim zakresem działania obejmuje:
1. edukację kulturalną i wychowanie dzieci
2. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych
3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rękodzieła ludowego, a także folkloru
4. gromadzenie, opracowywanie i prowadzenie materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu z możliwością wypożyczania do domu
GOK swoją działalnością obejmuje:

Struktura organizacyjna 

Gminnego Ośrodka Kultury  w Gorzycach

 

I. DOMY  KULTURY

 1. Środowiskowy Dom Kultury Gorzyce tel/fax 836 21 31

  • Zespoły Muzyczne,Orkiestra - Gorzyce tel:8362 065

 2. Dom Kultury Wrzawy tel: 836 39 59

 3. Dom Kulltury Sokolniki tel: 836 35 48

 4. Świetlica w Trześni

 5. Świetlica w Furmanach
   

      II. BIBLIOTEKI  

1. Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce tel: 836 27 53

 • Filia Biblioteki w Trześni tel: 836 35 53

 • Filia Biblioteki we Wrzawach tel: 8363 959

 • Filia Biblioteki w Sokolnikach tel: 8363 548

 


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Paulina Czernikowska
Data publikacji: 2011-09-05

  Ilość odwiedzin: 2943476