Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  3457972 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 967 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 743 
WŁADZE GMINY Wójt 15264 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 5127 
WŁADZE GMINY Sekretarz 5243 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 18814 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 17446 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 20469 
GMINA Oświadczenia majątkowe 47024 
GMINA Projekty Uchwał 9061 
GMINA Rejestry 7161 
GMINA Sołectwa 11704 
GMINA Przetargi 158883 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 173973 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 14543 
GMINA Petycje 2157 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3874 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 896 
PRAWO LOKALNE Statut 7623 
PRAWO LOKALNE Regulamin 7638 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 1151 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 3148 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 8133 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 6069 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 6302 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 6567 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 6478 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 9801 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5845 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 5667 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 7206 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7976 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 8161 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 9511 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 8005 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5973 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6900 
PRAWO LOKALNE Protokoły 29483 
PRAWO LOKALNE Podatki 9421 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8010 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 23925 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7857 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7818 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 1042 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2646 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2737 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2583 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2854 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2792 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3830 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2990 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2506 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2602 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2582 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2529 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2662 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2575 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2772 
GOSPODARKA Adresy 5862 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7913 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 7024 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 7079 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6897 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5602 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5833 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6361 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 5326 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5450 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 4130 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2741 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 155 
MOJA SPRAWA Oświata 99 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-28 czerwca 2020 r. 806 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 4103 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 3095 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1950 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1355 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 731 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1525 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 10356 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 10188 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 14681 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 17388 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4715 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Samorządowy Żłobek 388 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 15106 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 2251 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 983 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 36862 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 985 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 4452 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 1260 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 461 
  Ilość odwiedzin: 3457972