Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2056601 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 548 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 243 
WŁADZE GMINY Wójt 14586 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4588 
WŁADZE GMINY Sekretarz 4684 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16576 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 16441 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 19379 
GMINA Oświadczenia majątkowe 43368 
GMINA Projekty Uchwał 8453 
GMINA Rejestry 6525 
GMINA Sołectwa 10937 
GMINA Przetargi 155040 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 161821 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 13351 
GMINA Petycje 1352 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3224 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 402 
PRAWO LOKALNE Statut 6924 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 1487 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6964 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 7111 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 4874 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5576 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 5781 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 5603 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 8979 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 4987 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 4778 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6603 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7282 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7402 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8310 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7246 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5337 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6263 
PRAWO LOKALNE Protokoły 27211 
PRAWO LOKALNE Podatki 8572 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7375 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 21845 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7169 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7146 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 394 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2195 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2335 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2177 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2379 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2364 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3306 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2529 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2107 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2199 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2234 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2116 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2286 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2203 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2323 
GOSPODARKA Adresy 5488 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7441 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 5845 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6603 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6304 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5062 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5259 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 5841 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 4896 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 4918 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3426 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2119 
WYBORY Wybory Prezydenta RP 4989 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 3260 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2614 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1371 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 930 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 308 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 948 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 9818 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9575 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 13989 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 16524 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4207 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 13624 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 1869 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 380 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 34629 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 421 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 3844 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 696 
  Ilość odwiedzin: 2056601