Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  2721366 

AKTUALNOŚCI Pomoc prawna 751 
WŁADZE GMINY Rada Gminy VIII kadencji 464 
WŁADZE GMINY Wójt 14933 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta 4839 
WŁADZE GMINY Sekretarz 4959 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 17680 
WŁADZE GMINY Referaty Urzędu Gminy 16930 
WŁADZE GMINY Samodzielne stanowiska 19902 
GMINA Oświadczenia majątkowe 44755 
GMINA Projekty Uchwał 8747 
GMINA Rejestry 6857 
GMINA Sołectwa 11331 
GMINA Przetargi 156987 
GMINA Ogłoszenia, komunikaty 168600 
GMINA Zamówienia poniżej 30 000 euro 13944 
GMINA Petycje 1764 
BUDŻET SPRAWOZDANIA FINANSOWE 3484 
BUDŻET SPRAWOZDANIA URZĘDU 625 
PRAWO LOKALNE Statut 7283 
PRAWO LOKALNE Regulamin 7312 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 381 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 2590 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 7656 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 5389 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 5951 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 6186 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 6066 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 9416 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 5469 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 5263 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 6909 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 7641 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 7785 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 8692 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 7658 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 5676 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 6611 
PRAWO LOKALNE Protokoły 28689 
PRAWO LOKALNE Podatki 9008 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7693 
PRAWO LOKALNE Planowanie przestrzenne 22923 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 7547 
PRAWO LOKALNE Rewitalizacja 7490 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia
PRAWO LOKALNE RAPORT O STANIE GMINY 711 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Alkohole 2388 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Finanse publiczne 2510 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Gospodarka mieniem komunalnym 2367 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Ochrona środowiska 2619 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Oświata 2568 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 3558 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Podatki i opłaty 2755 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Pomoc społeczna 2301 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Samorząd lokalny 2389 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Wybory 2387 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Konsultacje 2306 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Programy 2453 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Statuty 2364 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Drogi publiczne 2533 
GOSPODARKA Adresy 5652 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 7657 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 6250 
MOJA SPRAWA Pomoc społeczna 6793 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 6568 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 5258 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 5509 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6075 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 5082 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 5147 
MOJA SPRAWA Gospodarka odpadami 3789 
MOJA SPRAWA Drogi gminne 2377 
WYBORY Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 72 
WYBORY Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 października 2018 r. 3675 
WYBORY Ławnicy kadencja 2020-2023 2830 
WYBORY Wybory jednostek pomocniczych Gminy 1622 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1105 
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 506 
WYBORY Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1283 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Oświata i placówki oświatowe 10083 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9907 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Ośrodek Pomocy Społecznej 14294 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zakład Gospodarki Komunalnej 16962 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 4454 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI OGŁOSZENIA 14267 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOKUMENTY 2033 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Gorzyce 625 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenia o naborze 35569 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Dokumenty aplikacyjne 651 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Rejestr 4084 
SESJE RADY GMINY Imienne wykazy głosowań 974 
SESJE RADY GMINY Interpelacje i zapytania radnych 199 
  Ilość odwiedzin: 2721366