Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2017
Liczba odwiedzin kategorii: 792
Uchwały 2017


Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2017-01-02

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR XXXIII/211/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gorzyce 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/212/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Gminy 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/213/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/214/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/215/ 17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/216/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIII/217/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu 2017-02-03
UCHWAŁA Nr XXXIII/218/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-02-03
UCHWAŁA NR XXXIV/219/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Gorzyce 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/220/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/221/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/222/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/223/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/224/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/225/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/226/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/227/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargowej 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXIV/228/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyn 2017-03-02
UCHWAŁA Nr XXXIV/229/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 luty 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-03-02
UCHWAŁA NR XXXV/230/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/231/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/232/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/233/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Pro 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/234/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego 2017-04-14
UCHWAŁA XXXV/235/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu 2017-04-14
UCHWAŁA NR XXXV/237/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Gorzyce 2017-04-14
UCHWAŁA Nr XXXV/238/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-04-14
UCHWAŁA Nr XXXV/239/17 RADY GMINY GORZYCE z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2017 ? 2033. 2017-04-14


  Ilość odwiedzin: 2047530