ARTYKUŁY MEDYCZNE POJADĄ DO UKRAINY

Wszystko policzone, opakowane jutro pojedzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego stamtąd konwojem humanitarnym do Ukrainy.

Kończą się jeszcze szyć woreczki na apteczki – te przez kilka dni przygotowywali podopieczni i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę artykułów medycznych, podziękowania kierujemy również do firmy Tenneco Federal Mogul Gorzyce, firmie ML System, dziękujemy strażakom, paniom z KGW, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, radnym i sołtysom, pracownikom GOK oraz wszystkim wolontariuszom, którzy zgłosili się do pomocy – a było ich ponad 100 osób.