Symbole Gminy Gorzyce

Symbole Gminy Gorzyce

HERB GMINY GORZYCE

HERBEM GMINY GORZYCE jest w polu błękitnym, kłos pszenicy złoty, a nad nim takież trzy sześciopromienne gwiazdy, a pod nimi połowa symbolu koła zębatego, również złotego.

Koło zębate jest symbolem gorzyckiego przemysłu. Na terenie gminy funkcjonują liczne zakłady produkujące elementy do silników spalinowych, m.in. tłoki, sworznie, pierścienie, tuleje oraz felgi. Początki tych zakładów sięgają lat trzydziestych XX wieku, kiedy to Gorzyce znalazły się na mapie inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Kłos pszenicy symbolizuje zarówno rolnicze tradycje gminy, jak i również jest symbolem zasobności i rolniczego trudu. Znaczna część gminy leży na dawnych terenach Puszczy Sandomierskiej. Z upływem wieków znaczna jej część została wykarczowana,
a na jej miejscu powstały pola uprawne. Pola uprawne powstały na osuszonych terenach zalewowych Wisły, Sanu, Łęgu
i Trześniówki. Tam dominują żyzne mady, toteż na przeważającej powierzchni gruntów ornych dominuje obecnie
(i w przeszłości) uprawa pszenicy.

Trzy sześciopromienne gwiazdy mają potrójne znaczenie: są uszczerbkiem herbu Ziemi Sandomierskiej, w którym znajdują się po trzy czerwono – białe pasy i właśnie dziewięć sześciopromiennych złotych gwiazd w błękitnym polu, a prawie wszystkie miejscowości gminy Gorzyce były ich integralną częścią (poza parafią we Wrzawach). Drugie znaczenie gwiazd: oznaczają one istnienie na terenie gminy trzech wczesnośredniowiecznych parafii p.w.: św. Wita Męczennika w Gorzycach, św. Mikołaja Biskupa w Trześni i św. Wawrzyńca we Wrzawach. Właścicielami części dóbr na terenie gminy od XV wieku do roku 1945 byli Tarnowscy herbu Leliwa. W herbie Leliwa właśnie znajduje się złota sześciopromienna gwiazda nad półksiężycem również złotym, na błękitnym polu tarczy.

Uzasadnienie barw

Błękit jest kolorem Matki Bożej (kultu maryjnego), nieba i wiary (a także wód oblewających Gminę: Wisły, Sanu, Łęgu
i Trześniówki).

Złoto (żółcień) to symbol Boskiego Majestatu, a także króla – jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność, dostojeństwo, ciepło, światło i bogactwo tych ziem (m.in. złoty kolor łanów zbóż).

Błękit i żółcień to barwy występujące na chorągwiach Ziemi Sandomierskiej, a później woj. sandomierskiego od wieku XIV do 1795 roku.

Dodatkowo błękit i złoto występuje w herbie miasta Tarnobrzega, który jest stolicą powiatu ziemskiego tarnobrzeskiego.

FLAGA GMINY GORZYCE

Flagą gminy Gorzyce jest prostokąty płat o proporcjach: 5 : 8, dzielony w pas w proporcjach: 3 : l w barwach: szeroki, górny pas żółty i dolny, wąski pas błękitny(niebieski). Przy drzewcu herb gminy Gorzyce. Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

BANER GMINY GORZYCE

Banerem gminy Gorzyce jest prostokąt o proporcjach: l:4, dzielony w pas w proporcjach l:4. Górny pas w barwie żółtej
z herbem gminy Gorzyce, a dolny, szeroki pas błękitny (niebieski). Występujące na banerze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.

PIECZĘĆ GMINY GORZYCE

Pieczęcią gminy Gorzyce jest koło o średnicy 36mm. W otoku napis „gmina Gorzyce”, między napisem „gmina” i Gorzyce” dwie sześciopromienne konturowe gwiazdki. W środku perełkowego koła znajduje się herb gminy Gorzyce.

ZASADY I WARUNKI UŻYWANIA HERBU, BARW I PIECZĘCI GMINY GORZYCE

Herb, flaga, baner i pieczęć gminy (…) są znakami prawnie chronionymi. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji gminy Gorzyce oraz używanie herbu, flagi, banera i pieczęci gminy, wymaga zgody Wójta Gminy Gorzyce.

Korespondencję w sprawie udzielenia zgody należy kierować na adres Urzędu Gminy Gorzyce lub na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl 

Pobierz:  Wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie symboli gminy Gorzyce.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXIX/188/08 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci gminy Gorzyce oraz zasad
i warunków używania herbu, barw i pieczęci gminy Gorzyce.

Udostępnij znajomym