II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych, położonych na terenie Gminy Gorzyce mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie:
– od 1 sierpnia 2024 roku do 2 września 2024 roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi na wskazany rachunek bankowy w terminie od 1 października 2024 roku do 31 października 2024 roku.

Załączniki:
– Procedura (PDF 115 KB)
– Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF 878 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 4 lipca 15:15, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print