XLVIII SESJA I UROCZYSTA SESJA RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 30 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach, odbędzie się XLVIII i Uroczysta Sesja Rady Gminy Gorzyce.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonych protokołach z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Gorzyce-opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  2) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  3) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”;
  4) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
 7. Wolne wnioski.

Po wolnych wnioskach będzie krótka przerwa, po której o godz. 15.00 rozpocznie się uroczysta sesja Rady Gminy Gorzyce.

Program Uroczystej Sesji:

 1. Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.
 2. Nadanie tytułu Zasłużony dla Gminy Gorzyce.
 3. Wręczenie stypendiów naukowych w ramach Funduszu Stypendialnego „Młodzi Zdolni”.
 4. Wystąpienia okolicznościowe.
 5. Zamknięcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce.