XLIX SESJA RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 26 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali Środowiskowego Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się L Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonych protokołach z XXXIX i XL sesji Rady Gminy-wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy Gorzyce o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2022/2023;
  2) w sprawie ustalenia Regulaminu placu targowego w Gorzycach;
  3) w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
  5) w sprawie zaciągnięcia w 2022 r. kredytu długoterminowego;
  6) w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok;
  7) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2037.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad