WYMIEŃ POKRYCIE DACHOWE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na wymianę pokrycia dachowego na budynkach do produkcji rolniczej na powierzchni do 500m2. Wnioski można składać w terminie do 15 listopada 2022 r. przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Pomoc przysługuje pełnoletnim właścicielom lub współwłaścicielom budynków posiadającym wpis do Ewidencji Producentów – dla przedsięwzięć, które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku oraz które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o wsparcie.

Poziom wsparcia wynosi 40 zł/m2. Realizacja zadania nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR.

Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest lub pod numerem telefonu Biura Powiatowego ARiMR w Tarnobrzegu (tel. 15 823-47-48).