WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 21.04.2023 roku do 12.05.2023 roku

I. Nieruchomość nr ewid. 3385/4 o pow. 0,0885 ha, obręb Orliska

 1. Nr ewid. działki: 3385/4 o pow. 0,0885 ha, obręb Orliska
 2. Klasa gruntów: dr – 0,0885 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00037348/0
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka regularna zbliżona do prostokąta. Działka wydzielona z drogi gruntowej. Działka położona w sąsiedztwie terenów eksploatacji surowca. Od strony północno-wschodniej przylega do zbiornika wodnego, do terenów przeznaczonych pod eksploatację surowców, a od strony południowej do terenów przeznaczonych pod eksploatację surowców. Dojazd do nieruchomości działką nr ewid. 3385/3 obręb Orliska. Nieruchomość nie uzbrojona.
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 3385/4 obręb Orliska zgodnie z Uchwałą nr XLVII/315/22 Rady Gminy Gorzyce
  z dnia 28.04.2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina Gorzyce oznaczona jest symbolem 3PG z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację złóż naturalnych.
 6. Cena: 21.000,00 zł netto – (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Nr LVIII/388/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 13.01.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska

II. Nieruchomość nr ewid. 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/10 o pow. 0,1835 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII-0,1835 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa napowietrzna sieć energetyczna, na działce znajduje się słup elektryczny a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowej. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/10 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena 27.000,00 zł netto – (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVII/251/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

III. Nieruchomość nr ewid. 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1997/11 o pow. 0,2013 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsII – 0,2013 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka regularna w kształcie zbliżonym prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa oraz kabel telekomunikacyjny, sieć energetyczna napowietrzna. Na działce znajduje się słup elektryczny, a także słupy oświetleniowe. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej oraz drogi powiatowej asfaltowe. Teren działki częściowo obniżony, na działce znajduje się rów melioracyjny.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/11 oznaczona jest symbolem 29 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  3) Na działkę wydana została decyzja Wójta Gminy Gorzyce nr 50/2008 o warunkach zabudowy
 6. Cena: 30.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy

IV. Nieruchomość nr ewid. 234/6 o pow. 0,0973 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/6 o pow. 0,0973 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,0973 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka nieregularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka, a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7 oraz 234/8 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami ewid. 232, 234/5 oraz 233. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/6 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/6 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 39.000,00 zł netto – (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

V. Nieruchomość nr ewid. 234/7 o pow. 0,1247 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/7 o pow. 0,1247 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1247 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233, 232 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone są pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/6, 234/8, 234/11 i 234/12 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami 233, 232, 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/7 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/7 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VI. Nieruchomość nr ewid. 234/8 o pow. 0,1250 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/8 o pow. 0,1250 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1250 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną działki o nr ewid. 234/6, 234/7, 234/11 i 234/12 oraz pod drogi gminne oznaczone numerami 233, 234/5.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/8 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/8 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VII. Nieruchomość nr ewid. 234/11 o pow. 0,1285 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/11 o pow. 0,1285 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1258 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233, 234/5, 232 W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7, 234/8, 234/12, 234/14 i 234/15 oraz pod drogę gminne oznaczone numerami ewid. 234/5 oraz 232.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/11 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/11 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 52.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt dwa tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

VIII. Nieruchomość nr ewid. 234/12 o pow. 0,1038 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/12 o pow. 0,1038 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1038 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/7, 234/11, 234/8, 234/14 oraz 234/15 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5.
  W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/12 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/12 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 42.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

IX. Nieruchomość nr ewid. 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany

 1. Nr ewid. działki: 234/13 o pow. 0,1013 ha, obręb Furmany
 2. Klasa gruntów: RV – 0,1013 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00036121/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Furmany. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Strażacka a następnie drogą gruntową gminną nie utwardzoną o nr ewid. 233 oraz 234/5.
  W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działki sąsiednie wykorzystywane są rolniczo. Bezpośrednio działki sąsiednie działki przeznczone pod zabudowę jednorodzinną o nr ewid. 234/9, 234/16 5 oraz pod drogę gminną oznaczoną numerem ewid. 234/5. W niedalekiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Strażackiej, Trześniowskiej i Tarnobrzeskiej
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 234/13 oznaczona jest symbolem 49 R wykorzystywanym jako rola
  3) Działka 234/13 objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 35/2022 dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 6. Cena: 41.000,00 zł netto – (słownie: czterdzieści jeden tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawka
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LIX/396/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany

X. Nieruchomość nr ewid. 1755/2 o pow. 0,0144 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1755/2 o pow. 0,0144 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: RIIIa – 0,0144 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00006753/6
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej.
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 1755/2 obręb Gorzyce zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka-Żabieniec i Centrum w Gorzycach oznaczona jest symbolem 7MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 6. Cena: 3.500,00 zł netto – (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upływa z dniem 02 czerwca 2023 roku.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
– Zarządzenie 35/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.04.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (498 KB PDF, 107 KB DOC)