WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 10.05.2022 roku do 31.05.2022 roku

Obręb Nr działki Pow. działki w ha Pow.
działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha
Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 190. Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
2. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 79. Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
3. Gorzyce 2095 0,8450 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 19. Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
4. Gorzyce 2095 0,8450 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 W planie zagospodarowania teren przeznaczony pod usługi Do 15 września każdego roku 94,59 zł + VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 7. Położona w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 10 lat Uchwała XV/89/15 Rady Gminy Gorzyce
5. Sokolniki 601/1 0,2228 0,2228

RV-0,1272

ŁIV-0,0956

TB1T/00037348/0 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 74R- jako rola

Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Dla działki wyrażono zgodę na budowę rurociągu w ramach projektu POPC – szerokopasmowego internetu. Działka wykorzystywana cna cele rolne umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

 

Załącznik:
– Zarządzenie 59/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 09.05.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (56 KB DOC, 190 KB PDF)