WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wójt gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 09.12.2022 roku do 30.12.2022 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Motycze Poduchowne 677/1 0,1694 0,1694
RIVb-0,1694
TB1T/00046894/8 Zgodnie z miejscowym plaenm działka oznaczona symbolem 1MN, MT Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

2. Motycze Poduchowne 669 0,1618 0,1618
RV-0,1121
PsV-0,0497
TB1T/00046894/8 Zgodnie z miejscowym plaenm działka oznaczona symbolem 1MN, MT, 5KDD Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

3. Motycze Poduchowne 3/2 30,0254 4,3500
PsIII-4,3060
PsIV-0,0440
TB1T/00046894/8 Brak planu. Zgodnie ze studium działka oznaczona symbole 22R- jako teren roli Do 15 września każdego roku 483,46 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na cele rolne Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

4. Sokolniki 3134/6 12,9717 4,5000
N-0,1500
PsIV-4,3500
TB1T/00037348/0 Brak planu. Zgodnie ze studium działka oznaczona symbole 17Z- jako teren zieleni Do 15 września każdego roku 493,97 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na łąkę. Działka położona w międzywalu rzeki Łęg Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

5. Gorzyce 348/5 5,0619 5,0619
N-1,7702
ŁVI-0,0001
PsIV-2,7428
PsVI-0,5488
Brak Brak planu. Zgodnie ze studium działka oznaczona symbole 2Z- jako teren zieleni Do 15 września każdego roku 557,03 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na łąkę. Działka położona w międzywalu rzeki Łęg Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

6. Gorzyce 439/3 1,3433 1,3433
PsIV-1,3433
TB1T/00035354/1 Brak planu. Zgodnie ze studium działka oznaczona symbole 2Z- jako teren zieleni Do 15 września każdego roku 168,16 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na łąkę. Działka położona w międzywalu rzeki Łęg Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

7. Gorzyce 2436 0,3347 0,3347
PsV-0,3347
TB1T/00035354/1 Brak planu. Zgodnie ze studium działka oznaczona symbole 8Z- jako teren zieleni Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na łąkę. Działka położona w międzywalu rzeki Łęg Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata

Uchwała LV/386/18

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 159/22 Wójta gminy Gorzyce z dnia 07.12.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (PDF 208 KB, DOC 62 KB)