WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 22.05.2024 roku do 12.06.2024 roku.

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Sokolniki 2852/1 0,5266 ŁIV-0,2284
ŁV-0,2921
TB1T/00079978/1 Brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego gminy. Zgodnie ze studium działka położona w terenach rolnych oznaczona symbolem 72 R Do 15 września każdego roku 107,15 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana jako łąka. Położona w sąsiedztwie terenów rolnych. Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– ZARZĄDZENIE 66/24 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (47 KB DOC, 110 KB PDF)