WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 22.05.2024 roku do 12.06.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów
do 15 września każdego roku 120,55 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 135 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

2. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów
do 15 września każdego roku 120,55 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 135 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

3. Gorzyce 1743/635 14,3533 0,0020

Bi-0,0020

TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS tereny parkingów
do 15 września każdego roku 120,55 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 153 blaszany położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

4. Wrzawy 845/50 51,2900 0,3500

PsII-0,2015

PsVI-0,0765

N-0,0720

TB1T/00038069/7 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 24WS jako wody powierzchniowe oraz symbolem 88 R jako rola
do 15 września każdego roku 80,36 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko. Położona w pobliżu domów jednorodzinnych Do 3 lat

Uchwała LV/356/18 Rady Gminy Gorzyce

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– ZARZĄDZENIE 67/24 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (52 KB DOC, 170 KB PDF)