UROCZYSTOŚCI W ORLISKACH

4 maja w samo południe na zaproszenie sołtysa Orlisk Jerzego Stachuli spotkali się mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządu, by uczcić Święto Konstytucji 3 Maja oraz powinszować druhnom i druhom z okazji ich święta przypadającego 4 maja.
W uroczystościach uczestniczył wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy, który podkreślał znaczenie Konstytucji 3 Maja i jedność, jaka towarzyszyła tym, którzy ją podejmowali. Tej jedności, współpracy i wzajemnego szacunku do siebie życzył wójt. – Nie występując przeciw sobie, tylko będąc jednością, możemy pokonać wszystkie trudności. Tej jedności życzę wam w życiu rodzinnym, zawodowym, ale także apeluję o nią w budowaniu naszej Małej Ojczyzny – podkreślał.
Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele samorządu gminy Gorzyce, radni powiatowi, rada sołecka i sołtys Orlisk, panie z K Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy oraz myśliwi z Koła Łowickiego Skowierzyn, a także przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Gorzycach – oddziału w Orliskach.
Najmłodsi z tej okazji przygotowali również program artystyczny.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */