Honorowe tytuły mieszkańcom gminy Gorzyce nadawane są podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce. W tym roku odbywa się ona po raz 8., natomiast I w IX kadencji samorządu.
W tym roku tytuły Zasłużony dla Gminy Gorzyce Rada Gminy Gorzyce przyznała Pani Jadwidze Jurkiewicz i Panu Romanowi Kochowskiemu.
Akty nadania oraz statuetki oraz gratulacje na ręce Zasłużonym przekazali m.in. wójt Leszek Surdy, przewodniczący Rady Gminy Gorzyce Krzysztof Maruszak oraz organizacje i mieszkańcy, którzy na co dzień współpracują z wyróżnionymi.
Podczas uroczystości wójt gminy Gorzyce wraz z sekretarzem Adamem Kumorem przekazali awanse zawodowe pracownikom Urzędu Gminy Gorzyce. Otrzymali je:
Marta Grębowiec,
Iga Kuźmicka,
Monika Matyka,
Marzena Michalska,
Magdalena Stachula,
Bartłomiej Paciorek.
Podczas uroczystości wójt wraz z pracownikami wręczył podziękowanie sekretarzowi Adamowi Kumorowi, który z ostatnim dniem maja kończy pracę w Urzędzie Gminy Gorzyce.

ZASŁUŻENI DLA GMINY GORZYCE 2024 r.

Jadwiga Jurkiewicz urodziła się w 1938 roku. Od zawsze nosiła w sobie gen społeczny, ma go po dziś dzień. Bo wciąż angażuje się w życie swojej ukochanej organizacji, którą współtworzyła w 1960 roku.
W historii Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach była najdłużej pełniącą obowiązki przewodniczącą. W dwutysięcznym roku została szefową gorzyckiego oddziału Caritas, społecznie przepracowała w nim ponad 20 lat, była też radną gminną i opiekunem społecznym.
Zawsze umiała i wciąż umie jednoczyć wokół siebie ludzi otwartych, chętnych to działania na rzecz lokalnej społeczności.
W przemówieniu, które odczytała z okazji Jubileuszu 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Gorzycach pisała: „Kobieta wiejska ciągle niedoceniona szukała rozwiązań, aby życie jej i jej rodziny stawało się coraz lepsze, dlatego też kobiety szukały sposobów na rozwiązanie tych problemów.” W swoim życiu zawsze szukała sposobów na lepsze juro.
Z inicjatywą przyznania tytułu Pani Jadwidze Jurkiewicz wystąpili sołtys wsi Gorzyce wraz z radą sołecką.

Roman Kochowski urodził się w 1951 roku. Od zawsze związany jest z parafią trześniowską. Jego pradziadek, później tato, a teraz on pełni funkcję kościelnego.

Roman Kochowski to człowiek niezwykle pracowity, skromny, serdeczny. Nikt tak jak on nie zna historii trześniowskiego kościoła. Jest współautorem książki o parafii Trześń, którą wydał przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. Jest otwarty dla ludzi i zawsze służy pomocom wszystkim, którzy ciekawi są historii trześniowskich aniołów, a przede wszystkim historii jego rodzimej parafii. O tym wyjątkowym miejscu mógłby opowiadać godzinami.

Z inicjatywą przyznania tytułu Romanowi Kochowskiej wystąpił Przewodniczący Krzysztof Maruszak.

HONOROWE TYTUŁY
Honorowe tytuły mieszkańcom gminy Gorzyce nadawane są podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Gorzyce. W tym roku odbywa się ona po raz 8., natomiast I w IX kadencji samorządu.

21 kwietnia 2017 r. Rada Gminy Gorzyce podjęła Uchwałę nr XXXVI/241/17 w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Gorzyce”. Na mocy niniejszej uchwały w tym samym roku tytuł Honorowy Obywatel dla Gminy Gorzyce przyznano Panu Janowi Pukowi.

W 2018 roku, decyzją rady gminy Gorzyce, pośmiertnie tym najwyższym honorem odznaczono byłego wójta gminy Gorzyce – Stanisława Krawca.

W roku 2019 tytuł Zasłużonego dla Gminy Gorzyce otrzymał wieloletni sołtys sołectwa Wrzawy, Pan Marian Kopyto.

W 2021 roku Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce otrzymał Władysław Stępień. Polityk, samorządowiec, działacz związkowy, uczestnik obrad okrągłego stołu, Poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji, radny dwóch kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Natomiast tytuł Zasłużonego dla Gminy Gorzyce otrzymał Józef Grębowiec, społecznik i były sołtys Orlisk, który funkcję tę sprawował aż przez 37 lat.
W 2022 roku przyznano 3 tytuły Założony dla Gminy Gorzyce. Pośmiertnie został przyznany on Bronisławie Antończyk nauczycielce, dyrektorce szkoły w Trześni oraz oddanej społeczniczce.
Tytuł ten z dumą nosił Krzysztof Kapała – kapelmistrz gorzyckiej orkiestry dętej, nauczyciel, wychowawca wielu młodych ludzi, którzy tak samo jak on pokochali muzykę i scenę, a także Mariusz Złotek – niebywały talent sportowy, sędziowski. Cieszy się wielkim szacunkiem i uznaniem wielu przedstawicieli piłki nożnej w kraju i za granicą.

W 2023 r. tytuł Zasłużona dla Gminy Gorzyce otrzymały Pani Maria Łabuda oraz Pani Zofia Pikus – obie panie piszą swoją piękną historię opartą na działalności prospołecznej, kulturalnej oraz związanej z kultywowaniem tradycji i dawnych zwyczajów.

Godność tę na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przyznano również dwóm zacnym osobom.
Pierwszą osobą w historii Gminy Gorzyce, która otrzymała ten zaszczytny tytuł był Prezydent Gdańska – śp. Paweł Adamowicz.

W 2014 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce otrzymał również ksiądz dziekan Władysław Drewniak, proboszcz parafii Gorzyce.

Tytuł Honorowy Obywatel Gminy Gorzyce i Zasłużony dla Gminy Gorzyce to najwyższe godności przyznawane tym, którzy w sposób szczególny pracowali i pracują dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Opublikowany przez Opublikowano: 31 maja 13:30, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print