UNIWERSYTET SAMORZĄDNOŚCI

Gmina Baranów Sandomierski realizuje zadanie pn. ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji Uniwersytet Samorządności’’. W projekcie mogą uczestniczyć również mieszkańcy i organizacje z terenu gminy Gorzyce.

Projekt realizowany jest w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Obecnie trwają zapisy do 3 bloków tematycznych:

  • blok ekologiczny
  • blok etnograficzny
  • blok promocyjno-gospodarczy

Zajęcia będą przeprowadzane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski.

W projekcie mogą również uczestniczyć mieszkańcy i organizacje z terenu gminy Gorzyce.